Olimpos (Olympos) Antik Kent
Olimpos (Olympos) Antik Kent Likya Yanartaş Bungalows

/ Etkinlik /

Olimpos, Çıralı
11 Ocak 2019

Olimpos ya da Olympos’un kuruluşu, Helenistik Dönem’e rastlamaktadır. MÖ 300’lerde inşa edilmeye başlanan Olimpos, eski Yunancada “Ulu Dağ” anlamına gelmektedir. Olimpos ismi, dünyada 20’den fazla dağ ve tepeye verilmiştir. Yunanistan’ın kuzeydoğusunda bulunan, eski Yunan tanrılarının evi sayılan Thessalian Tepesi, en ünlü Olimpos Tepesi’dir.

Likya’nın en önde gelen yerleşimlerinden biri olan Olimpos’a Likya’nın MÖ 167-168 yıllarında basılan Likya Birlik sikkelerinde rastlanmaktadır. Büyük İskender’in fetihlere başladığı ilk yıllarda, Olimpos’a yakın liman şehri Phaselis’te kış mevsimini geçirdiği bilinmektedir. Olimpos, Phaselis’ten sonra gelen ikinci önemli liman kentidir. Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlaşmaya başladığı dönemde piskoposa ev sahipliği yapan Olimpos, MÖ 1. yüzyıldan itibaren korsanların saldırılarına maruz kalması sebebiyle önemini yitirmeye başlamış ve sakinleri şehri yavaş yavaş terk etmiştir. 11. ve 12. yüzyıllarda Cenevizliler, Venedikliler ve Rodos Şövalyeleri tarafında yeniden inşa edilen kent, Haçlı Seferleri döneminde ticaret limanı işlevi görmüştür.

Antik kentin günümüze kadar ulaşmış olan kalıntıları orman içinde yer almaktadır. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait bu kalıntıların büyük kısmı ağaç ve çalılarla örtülmüş bir haldedir. Kalıntılar arasında en çok dikkat çeken Kaptan Eudomus’un Lahiti Antalya Müzesi’nin kazı çalışmalarında ortaya çıkarılmıştır.

Olimpos’un ortasından geçen dere, kenti ikiye ayırmaktadır. Kentin akropolü, mezarların üzerinde bulunan yüksek tepede yer almaktadır. Buradaki kalıntılar, Orta Çağ’da kaleye dönüştürülmüş surlara aittir. Ören yerindeki Roma dönemi tiyatrosu, bazilika ve hamam görülebilecek ilgi çekici yapılar arasında sayılabilir.